Voeding

Veiligheid, hygiëne en "just-in-time"

In de loop der jaren zijn we ons met ons transportbedrijf gaan toeleggen op transport voor voedingsgrondstoffen. Daarbij zijn veiligheid en hygiëne uiteraard cruciaal omdat de stoffen later verwerkt worden in voedingsmiddelen.

We houden er dan ook logischerwijs heel erg rekening mee dat bijvoorbeeld alle verpakkingen in orde en afdoende gesloten en verzekerd zijn voor ze de weg op gaan.

Daarnaast is het in de voedingssector vaak cruciaal dat voedingsgrondstoffen “just-in-time” worden geleverd zodat de verdere productie geen hinder moet ondervinden. Daarom letten we ook heel sterk op onze levertijden die we nauwkeurig willen respecteren. Via onze transparante track & trace weet u bovendien altijd waar de vrachtwagens zich bevinden. 

Heeft u een transportopdracht voor ons? Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden graag met u verder.

Wenst u uw distributie uit te besteden?